üçyüz

Neden denizler asla öğretmen olmaz? Çünkü sabırları dalgalandırmakta pek başarılı değillerdir. En çok çalınan kitap…